Đầm Thời Trang Ngắn

20%
 Đầm Xếp Ly In Hoa 5125

Style 118

Đầm Xếp Ly In Hoa 5125

1,064,000₫

1,330,000₫

20%
 Đầm Sơ Mi In Họa Tiết 5123
20%
 Đầm Xếp Ly Thêu Hoa 5080

Style 43

Đầm Xếp Ly Thêu Hoa 5080

864,000₫

1,080,000₫

20%
 Đầm Xếp Ly Thêu Hoa 5080

Style 43

Đầm Xếp Ly Thêu Hoa 5080

1,088,000₫

1,360,000₫

20%
 Đầm Suông 5079

Style 43

Đầm Suông 5079

1,256,000₫

1,570,000₫

20%
 Đầm High-Low In Họa Tiết 5058
20%
 Đầm Sơ Mi In Họa Tiết 5056
20%
 Đầm Hai Lớp In Họa Tiết 5055
20%
 Đầm Chiết Eo 4969

Style 118

Đầm Chiết Eo 4969

1,184,000₫

1,480,000₫

20%
 Đầm Suông Tay Loe 4748

Style 43

Đầm Suông Tay Loe 4748

1,464,000₫

1,830,000₫

20%
 Đầm Đuôi Cá In Hình 4932

Style 43

Đầm Đuôi Cá In Hình 4932

1,480,000₫

1,850,000₫

20%
 Đầm Vạt Lệch In Hoa 4921

Style 42

Đầm Vạt Lệch In Hoa 4921

1,480,000₫

1,850,000₫

20%
 Đầm Chiết Eo 4881

Style 75

Đầm Chiết Eo 4881

796,000₫

995,000₫

20%
 Đầm Suông Nhiều Lớp 4813

Style 12

Đầm Suông Nhiều Lớp 4813

2,840,000₫

3,550,000₫

20%
 Đầm Chiết Eo 4833

Style 21

Đầm Chiết Eo 4833

1,196,000₫

1,495,000₫

20%
 Đầm Xòe Chiết Eo 4840

Style 22

Đầm Xòe Chiết Eo 4840

1,516,000₫

1,895,000₫

20%
 Đầm Chiết Eo Hai Lớp 4846

Style 24

Đầm Chiết Eo Hai Lớp 4846

1,720,000₫

2,150,000₫

20%
 Đầm Suông In Hoa 4754

Style 43

Đầm Suông In Hoa 4754

1,356,000₫

1,695,000₫

20%
 Đầm 2 Dây In Họa Tiết 4761
20%
 Đầm Suông In Tranh 4765

Style 43

Đầm Suông In Tranh 4765

1,144,000₫

1,430,000₫

20%
 Đầm 2 Dây 4772

Style 14

Đầm 2 Dây 4772

440,000₫

550,000₫

20%
 Đầm 2 Dây Trơn 4574

Style 14

Đầm 2 Dây Trơn 4574

464,000₫

580,000₫