Đầm Thời Trang Ngắn

30%
 Đầm Bút Chì 5197

Style 146

Đầm Bút Chì 5197

462,000₫

660,000₫

30%
 Đầm Xòe Đính Cườm 5191
30%
 Đầm Sơ Mi In Họa Tiết 5153
30%
 Đầm Xếp Ly In Hoa 5125

Style 118

Đầm Xếp Ly In Hoa 5125

931,000₫

1,330,000₫

30%
 Đầm Sơ Mi In Họa Tiết 5123
30%
 Đầm Xếp Ly Thêu Hoa 5080

Style 43

Đầm Xếp Ly Thêu Hoa 5080

952,000₫

1,360,000₫

30%
 Đầm Suông 5079

Style 43

Đầm Suông 5079

1,099,000₫

1,570,000₫

30%
 Đầm High-Low In Họa Tiết 5058
30%
 Đầm Hai Lớp In Họa Tiết 5055
30%
 Đầm Chữ A 4995

Style 74

Đầm Chữ A 4995

1,225,000₫

1,750,000₫

30%
 Đầm Chiết Eo 4969

Style 118

Đầm Chiết Eo 4969

1,036,000₫

1,480,000₫

30%
 Đầm Suông Tay Loe 4748

Style 43

Đầm Suông Tay Loe 4748

1,281,000₫

1,830,000₫

30%
 Đầm Đuôi Cá In Hình 4932

Style 43

Đầm Đuôi Cá In Hình 4932

1,295,000₫

1,850,000₫

30%
 Đầm Vạt Lệch In Hoa 4921

Style 42

Đầm Vạt Lệch In Hoa 4921

1,295,000₫

1,850,000₫

30%
 Đầm Xếp Ly In Hoa 4891

Style 10

Đầm Xếp Ly In Hoa 4891

766,500₫

1,095,000₫

30%
 Đầm Suông Nhiều Lớp 4813

Style 12

Đầm Suông Nhiều Lớp 4813

2,485,000₫

3,550,000₫

30%
 Đầm Chiết Eo 4833

Style 21

Đầm Chiết Eo 4833

1,046,500₫

1,495,000₫

30%
 Đầm Xòe Phối Ren Hoa 4820

Style 16

Đầm Xòe Phối Ren Hoa 4820

1,001,000₫

1,430,000₫

30%
 Đầm Chiết Eo Hai Lớp 4846

Style 24

Đầm Chiết Eo Hai Lớp 4846

1,505,000₫

2,150,000₫

30%
 Đầm Suông In Hoa 4754

Style 43

Đầm Suông In Hoa 4754

1,186,500₫

1,695,000₫

30%
 Đầm 2 Dây In Họa Tiết 4761
30%
 Đầm Suông In Tranh 4765

Style 43

Đầm Suông In Tranh 4765

1,001,000₫

1,430,000₫

30%
 Đầm 2 Dây 4772

Style 14

Đầm 2 Dây 4772

385,000₫

550,000₫

30%
 Đầm High-Low Kẻ Sọc 4605
30%
 Đầm Sát Nách Thêu Hoa 4568

Style 48

Đầm Sát Nách Thêu Hoa 4568

1,025,500₫

1,465,000₫