Hot Sale

36%
 Đầm Bút Chì 5196

Style 145

Đầm Bút Chì 5196

995,000₫

1,560,000₫

36%
 Đầm Chiết Eo 5192

Style 10

Đầm Chiết Eo 5192

795,000₫

1,250,000₫

36%
 Đầm Xòe Đính Cườm 5191
36%
 Đầm Xếp Ly In Hoa 5167
36%
 Đầm Chiết Eo In Hoa 5156

Style 42

Đầm Chiết Eo In Hoa 5156

1,020,000₫

1,595,000₫

36%
 Đầm Chiết Eo In Hoa 5155

Style 42

Đầm Chiết Eo In Hoa 5155

1,020,000₫

1,595,000₫

36%
 Jumpsuit 5154

Style 42

Jumpsuit 5154

1,060,000₫

1,660,000₫

36%
 Đầm Sơ Mi In Họa Tiết 5153
36%
 Đầm Xếp Ly In Hoa 5125

Style 118

Đầm Xếp Ly In Hoa 5125

850,000₫

1,330,000₫

49%
 Đầm Suông Cổ Tàu In Hoa 5118
49%
 Đầm Suông Cổ Tàu In Hoa 5117
49%
 Đầm Suông Cổ Tàu In Hoa 5116
49%
 Đầm Suông In Hoa 5115

Style 35

Đầm Suông In Hoa 5115

495,000₫

980,000₫

40%
 Đầm 2 Dây 5094

Style 127

Đầm 2 Dây 5094

780,000₫

1,295,000₫

40%
 Đầm Suông 5079

Style 43

Đầm Suông 5079

935,000₫

1,570,000₫

40%
 Đầm Suông Hai Lớp 5060

Style 42

Đầm Suông Hai Lớp 5060

1,080,000₫

1,795,000₫

40%
 Đầm Đuôi Cá 5057

Style 42

Đầm Đuôi Cá 5057

630,000₫

1,050,000₫

40%
 Đầm Suông Pha Ren 5017

Style 126

Đầm Suông Pha Ren 5017

1,735,000₫

2,895,000₫