Đầm Thời Trang Nữ Cao Cấp

70%
 Đầm Đuôi Cá Trơn 5573
80%
 Đầm Suông Xẻ Vạt 5366